Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Gasthonden verblijven de hele dag gezamenlijk in het verblijf en speelweide.Dit kan alleen met sociale honden die goed functioneren in een groep. daarom zal vooraf eerst een kennismakingsbezoek plaats vinden, waarbij er word gekeken of het gedrag van de hond hier mogelijk is.
De Vrolijke Weide behoudt zich het recht om ten alle tijden een dier zonder een reden te weigeren.

Inenten
Alle gasthonden dienen vooraf van het verblijf vrij te zijn van ongedierte. Ook moeten ze de volgende inentingen hebben gehad:
– De cocktail ( hondenziekte, parvo, leverziekte, leptopspirose)
Mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar voor het verblijf zijn toegediend
– Kennelhoest
Mag niet minder dan 5 dagen en niet langer dan 10 maanden voor het verblijf zijn toegediend

Het inentingsboekje dient op De Vrolijke Weide te worden afgegeven bij elk verblijf.

Het is verstandig uw hond voor en na het verblijf te ontvlooien en ontwormen

Dierenarts
De eigenaar machtigt De vrolijke Weide om in geval van (vermoeden van) ziekte of verwondingen van een dier tijdens het verblijf op De Vrolijke Weide naar eigen inzicht en op kosten van de eigenaar te consulteren. Indien mogelijk word de eigenaar vooraf geraadpleegd, en verder op de hoogte gehouden

Reserveren
Een reservering is pas definitief als deze door De Vrolijke Weide is bevestigd.

Aansprakelijkheid
De Vrolijke Weide is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van grove tekortkomingen die aan haar is toe te rekenen.

De eigenaar is verplicht vooraf aan het verblijf alle gegevens aan De Vrolijke Weide te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verblijf en verzorging van het dier.

De eigenaar is aansprakelijk voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens van het dier.

Ook is de eigenaar aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het dier is veroorzaakt.

De Vrolijke Weide is niet aansprakelijk indien er een dier tijdens het verblijf komt te overlijden.

De eigenaar van het dier blijft ten alle tijden hoofdverantwoordelijke en aansprakelijk voor zijn dier.

Overig
reuen dienen gecastreerd te zijn/worden voorafgaand van het verblijf. mocht u een puppy hebben, dan word er wel van u verwacht dat hij na de leeftijd van 6 maanden word gecastreerd.
voor teefjes is het niet verstandig als ze loops zijn om in een roedel te lopen, omdat het teefje dan geen rust meer heeft, ook al zijn de reuen geholpen.